Zoals we al eerder aangaven op onze website: de termen “security Awareness, Office 365 Hardening en Vulnerability Scans” . Onze specialisten weten precies wat dit in houd en leggen het hier onder uit.

Security Awareness

Meer dan 70% van alle incidenten rondom informatiebeveiliging wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Mensen klikken op phishinglinks, verliezen USB-sticks of delen onbewust informatie met ongeautoriseerde personen. Medewerkers zijn zich vaak niet bewust van de belangrijke rol die zij vervullen binnen de informatiebeveiliging van hun organisatie. Door het creëren van security awareness onder je medewerkers zullen zij de sterkste schakel vormen en functioneren als human firewall.
Richt je daarom op de bewustwording en gedragsverandering van je medewerkers. Zij kunnen het verschil maken. Alleen een helder beleid en goede techniek is niet voldoende. Medewerkers moeten zich bewust worden van de verantwoordelijkheden die zij hebben op het gebied van informatiebeveiliging binnen hun organisatie en – nog belangrijker – hier ook naar handelen, altijd.

Hoe kunnen dit soort incidenten voorkomen worden? Simpel: Train uw personeel. SPNS geeft op een interactieve manier dit soort trainingen. We nemen u en uw collega’s mee in de mooie wereld van Security. Dit doen we door middel van video’s, praktijk gerelateerde voorbeelden en interactieve tests.

Office 365 Hardening

Om dit onderwerp simpel te houden: SPNS zorgt er voor dat uw Office 365 omgeving veilig is. Teams, Outlook, maar ook SharePoint en Azure, wij doen het allemaal. Onze experts weten precies de oplossing voor uw omgeving. Wij nemen u mee in dit proces, leggen uit waar de valkuilen zitten en passen dit dan aan voor u.

Vulnerability Scans

Het begint met de Vulnerability Scan van SPNS. Een week lang hangen we bij jou op locatie een zogeheten “probe” neer. Deze probe scant vervolgens de volledige omgeving, alle “ins and outs” zullen hier zichtbaar mee worden. Door middel van de probe krijgen wij een duidelijk inzicht van de omgeving, eventuele kwetsbaarheden en actieve bedreigingen.

Hierna kijken we verder. Waar zitten deze kwetsbaarheden? Hoe dichten we deze? Welk risico vormen de kwetsbaarheden en zijn ze al misbruikt? Al deze vragen beantwoorden we netjes in een rapport. In het rapport vind u al onze bevindingen en hoe hier mee om te gaan.

Je collega’s merken hier niks van. jullie lekker werken, wij lekker scannen.

Wij adviseren om de scan periodiek te herhalen om de doorgevoerde aanpassingen te controleren en wijzigen/uitbreidingen/veranderingen aan het netwerk opnieuw te scannen.

Als er behoefte is aan een meer structurelere oplossing adviseren wij jou de Vulnerability scan-as-a-Service.
Deze dienst voorziet je structureel in een vulnerability scan van je netwerk. Hiermee krijg je inzicht in de status van de software(patches) binnen jouw organisatie. De uitkomst van de scan wordt per email als een rapport verstuurd.

Waar nodig kan onze Security afdeling je aanvullend adviseren over en ondersteunen bij het verhelpen van de vulnerabilities en het hiermee veiliger maken van jouw bedrijfsnetwerk.

Spamfiltering en endpoint-security

SPNS regelt de beste beveiliging voor uw omgeving. Zo leveren wij de beste Endpoint security en antivirus voor uw bedrijf. Hier zit ook een stukje spamfiltering bij. Want niets is zo vervelend als een spam-attack. Onze Engineers leggen je dit graag uit!